Transformational Breath

Transformational Breath® Seminar – niveau 1, 2 og 3

Vi er meget glade for at kunne afholde Transformational Breath® Seminar på Inspiration Center Denmark (Maribo). Et seminar som giver adgang til uddannelsen som certificeret facilitator. Du kan også tage det udelukkende for din egen udvikling.

Transformational Breath® 6 dages seminar er en dyb og forunderlig rejse i personlig healing og transformation. Gennem vejrtrækningen, og forløsende kropsarbejde får du kontakt med personlige ”regler”, barndomserindringer og andet, der kan være fortrængt og undertrykt i de dybere bevidsthedslag. Du behøver ikke forholde dig til disse situationer, ej heller genoplive dem – åndedrættet vil være med til at transformere det, der må være fastlåst i kroppen; og du vil opleve en ny frihed til bare at være DIG.

Dette seminar præsenterer de fineste værktøjer, transformationelle teknikker til at hjælpe dig med at få mere kontakt med din højere bevidsthed. Denne transformerede bevidsthed er det, der vil skabe et mere glædesfyldt og rigt liv for dig.

I løbet af seminaret afholder vi to åndedræt sessioner om dagen; vi stifter bekendtskab med Byron Katys arbejde ”The Work”, vi praktiserer Eckhart Toles Nuets kraft, har guidede meditationer, og Michael Browns Nærvær Proces. Vi vil også arbejde med toning og lydhealing, udforske kroppen med krops kortlægning (bodymapping) og meditation, have avancerede chakra-vejrtrækninger, og mange flere spændende ting. Vi vil opleve undervands-, partner- og spejl-åndedræts-sessioner i de sidste dage af seminaret. Du vil snart finde din verden fyldt med mere indre ro, balance, stabilitet, klarhed og glæde.

Seminaret bliver ledet af Transformational Breath® seniortræner Linnea Beek Hansen, og assisteret af facilitatorer.

Tirsdag den 7. juni ankomst fra kl. 13.00. Undervisningen starter kl. 14.00. 

Seminaret slutter søndag den 12. juni ca. kl. 15.00.

Forbered dig på en kraftfuld og transformerende oplevelse, hvor livet bliver en mere glædesfyldt oplevelse. Hvis du har spørgsmål eller gerne vil have vores hjælp på nogen måde, så kontakt os. Vi tror, at dette program vil inspirere til nogle af de mest dybtgående og spændende oplevelser i dit liv, som det har gjort for så mange andre.

Vi glæder os til at se jer, der kommer

Linnea og team 

Transformational Breath® Seminar – level 1,2 and 3

We are so excited to bring the Transformational Breath® Foundation’s Personal Seminar in Inspiration Center Denmark (Maribo). This Seminar presents the finest tools, transformational skills and techniques to facilitate your rapid realization of higher consciousness. This transformed consciousness is what will create a more joyful and abundant life for you.

During the Seminar, we will have two breath sessions a day, introduce Byron Katie’s work with freedom from judgments, practice Eckhart Tolle’s Power of the Now, journey with guided meditations, and Michael Brown’s Presence Process. We will also work with toning and sound healing, explore the body with body mapping and meditational movement, advanced higher chakra breaths and many more exciting adventures. We will experience underwater, partner and mirror breathing sessions in the final days of the Seminar. You will soon find your world filled with more inner peace, balance, stability, clarity and joy.

Be aware that you have the possibility to join just for level 1 or level 1 and 2.

You will also have the opportunity to pre-register for the next Program –  Level 4A for Professional Training, if you like to continue.

Prepare yourself for a powerful and transformational experience where life becomes a joyful dance of self-realization, self-empowerment and service. If you have any questions or would like our support in any way, please contact us. We believe this program will inspire some of the most profound and exciting experiences of your life, as it has done for so many.

This seminar will be led by Transformational Breath® senior trainer Linnea Beek Hansen and assisted by facilitators.

YOUR UPCOMING TBF TRAINING DETAILS:

PERSONAL SEMINAR:

Check in is on June 7th from 1:00 PM, classes start at 2:00 PM, dinner will be at 7:00 pm.

The event will finish on June 12th at around 3:00 pm.

Date

07 - 12/06/22

Time

All Day